UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

Ústav automatizácie a komunikácie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

a

EUNIS Slovensko

Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu

UNINFOS 2016

(Univerzitné informačné systémy)

Konferencia sa bude konať pod záštitou rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.

v Banskej Bystrici v dňoch 9.11.2016 – 11.11.2016
v AULE Rotunda
Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Cesta na amfiteáter 1

Program konferencie, dôležité termíny , informácia o výške poplatkov (vložného účastníkov), platobné informácie pre úhradu poplatkov ako aj všetky ďalšie informácie budeme priebežne dopĺňať.

Ciele a tematické okruhy konferencie budú zverejnené po ich odsúhlasení programovým výborom.

Program konferencie, dôležité termíny , informácia o výške poplatkov (vložného účastníkov), platobné informácie pre úhradu poplatkov ako aj všetky ďalšie informácie budeme priebežne dopĺňať.

Kontakt:

uninfosumb.sk
Tel: +421/48 446 6515
Adresa: Univerzita Mateja Bala v Banskej Bystrici
Ústav automatizácie a komunikácie
Národná 12
974 01 Banská Bystrica
Web UNINFOS 2005