UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
a
EUNIS Slovensko
Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu

UNINFOS 2016

(Univerzitné informačné systémy)

Konferencia sa bude konať pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
prof. Ing. Petra Plavčana, CSc.
a rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.

v Banskej Bystrici v dňoch 9.11.2016 – 11.11.2016
v AULE Rotunda
Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Cesta na amfiteáter 1
Cieľ konferencie

Cieľom konferencie je vzájomná výmena skúseností z oblasti prevádzky a rozvoja IKT na vysokých školách so zameraním na:

  • spoluprácu univerzít s praxou,
  • najnovšie vývojové trendy IKT pre sektor vysokých škôl,
  • informačnú bezpečnosť vysokých škôl,
  • e-vzdelávanie,
  • digitálne technológie a vysoké školy,
  • inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách.
Dôležité termíny

od 5. 9. 2016
Otvorenie registrácie účastníkov
Zaregistrujte sa cez webový formulár, ktorý nájdete tu.

do 3. 10. 2016
Príjem abstraktov
Abstrakty zasielajte mailom na adresu uninfos@umb.sk.

do 31. 10. 2016
Ukončenie registrácie účastníkov a úhrady vložného
Ostáva 6 dní

Vložné uhraďte prevodom na účet podľa platobných informácií, ktoré Vám boli doručené mailom po registrácii.

Poplatky a vložné
Typ účastníka Výška poplatku
Členovia EUNIS-SK a EUNIS-CZ 30€
Zástupcovia stredných škôl (v cene dve osoby) 30€
Nekomerčné organizácie, ktoré nie su členmi EUNIS 50€
Komerčná organizácia (Pasívna účasť) 150€
Komerčná organizácia (Vystúpenie a príspevok v zborníku) 300€
Partneri konferencie, prezentačné plochy, stánky a iné formy prezentácie Dohodou
Platobné údaje ako číslo účtu, variabilný symbol atď. Vám budú zaslané do mailu po vyplnení registračného formulára.
Vložné zahŕňa stravu (3x obed, 1x večera a spoločenský večer - nutné objednať pri registrácii) a účasť na spoločenskom programe.
V cene nie je ubytovanie, ktoré si musí každý účastník vybaviť a hradiť sám.
Študenti a zamestnanci UMB sa môžu bezplatne zúčastniť prednášok a prezentácií vystavovateľov v rámci konferencie, bez nároku na stravu a ďalšie služby poskytované v rámci vložného.
Predbežný program
Informácie pre autorov

Príspevky zasielajto vo formáte MS Word (.doc, .docx) mailom na adresu uninfos@umb.sk.
Vlastnosti dokumentu
Nastavenie strany A4 210x297 mm
Okraje 2,5 cm
Záhlavie a zápätie 1,25 cm
Typ písma Time News Roman
Veľkosť písma 12px
Maximálna veľkosť abstraktu 1 strana
Maximálna veľkosť príspevku 6 strán
Ubytovanie

Ubytovanie si každý účastník hradí a vybavuje sám. Pripravili sme pre Vás niekoľko tipov na ubytovanie v najbližšom okolí konania konferencie UNINFOS.

ART PENSION

Pri telefonickej alebo e-mailovej rezervácií uveďte heslo „UNINFOS“ pre získanie 10% zľavy z cenníkovej ceny ubytovania.

PENZION AL CORSO

Pri telefonickej alebo e-mailovej rezervácií uveďte heslo „UNINFOS“ pre získanie zľavy z cenníkovej ceny ubytovania.

HOTEL PENZION KÚRIA
Kontakt a miesto konania
Ekonomická fakulta
  • Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica
  • N48°44'22", E19°08'17"
  • uninfos@umb.sk
  • +421 48 446 6515