UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
a
EUNIS Slovensko
Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu

UNINFOS 2016

(Univerzitné informačné systémy)

Konferencia sa bude konať pod záštitou rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.

v Banskej Bystrici v dňoch 9.11.2016 – 11.11.2016
v AULE Rotunda
Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Cesta na amfiteáter 1
Cieľ konferencie

Cieľom konferencie je vzájomná výmena skúseností z oblasti prevádzky a rozvoja IKT na vysokých školách so zameraním na:

  • spoluprácu univerzít s praxou,
  • najnovšie vývojové trendy IKT pre sektor vysokých škôl,
  • informačnú bezpečnosť vysokých škôl,
  • e-vzdelávanie,
  • digitálne technológie a vysoké školy,
  • inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách.
Dôležité termíny

od 5. 9. 2016
Otvorenie registrácie účastníkov
Zaregistrujte sa cez webový formulár, ktorý nájdete tu.

do 3. 10. 2016
Príjem abstraktov
Ostáva 2 dni

Abstrakty zasielajte mailom na adresu uninfos@umb.sk.

do 17. 10. 2016
Ukončenie registrácie účastníkov a úhrady vložného
Ostáva 16 dní

Vložné uhraďte prevodom na účet podľa platobných informácií, ktoré Vám boli doručené mailom po registrácii.

Poplatky a vložné
Typ účastníka Výška poplatku
Členovia EUNIS-SK a EUNIS-CZ 30€
Zástupcovia stredných škôl (v cene dve osoby) 30€
Nekomerčné organizácie, ktoré nie su členmi EUNIS 50€
Komerčná organizácia (Pasívna účasť) 150€
Komerčná organizácia (Vystúpenie a príspevok v zborníku) 300€
Partneri konferencie, prezentačné plochy, stánky a iné formy prezentácie Dohodou
Platobné údaje ako číslo účtu, variabilný symbol atď. Vám budú zaslané do mailu po vyplnení registračného formulára.
Študenti a zamestnanci UMB sa môžu bezplatne zúčastniť prednášok a prezentácií vystavovateľov v rámci konferencie, bez nároku na stravu a ďalšie služby poskytované v rámci vložného.
Predbežný program
Informácie pre autorov

Príspevky zasielajto vo formáte MS Word (.doc, .docx) mailom na adresu uninfos@umb.sk.
Vlastnosti dokumentu
Nastavenie strany A4 210x297 mm
Okraje 2,5 cm
Záhlavie a zápätie 1,25 cm
Typ písma Time News Roman
Veľkosť písma 12px
Maximálna veľkosť abstraktu 1 strana
Maximálna veľkosť príspevku 6 strán
Ubytovanie

Ubytovanie si každý účastník hradí a vybavuje sám. Pripravili sme pre Vás niekoľko tipov na ubytovanie v najbližšom okolí konania konferencie UNINFOS.

ART PENSION

Pri telefonickej alebo e-mailovej rezervácií uveďte heslo „UNINFOS“ pre získanie 10% zľavy z cenníkovej ceny ubytovania.

PENZION AL CORSO

Pri telefonickej alebo e-mailovej rezervácií uveďte heslo „UNINFOS“ pre získanie zľavy z cenníkovej ceny ubytovania.

HOTEL PENZION KÚRIA
Kontakt a miesto konania
Ekonomická fakulta
  • Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica
  • N48°44'22", E19°08'17"
  • uninfos@umb.sk
  • +421 48 446 6515